3

Step 3: Environmental impact

Strategia zrównoważonego rozwoju instytucji
Na tym etapie warto przygotować strategię zrównoważonego rozwoju instytucji, opartą na zgromadzonych doświadczeniach i wiedzy. Do jej tworzenia można wykorzystać dane pochodzące z analizy wpływu instytucji na środowisko (minimalizacja zużycia zasobów, wyznaczenie limitów, zrównoważony łańcuch dostaw, audyt [zobacz: AUDYT, WPŁYW NA ŚRODOWISKO], rekomendacje zielonego zespołu [zobacz: ZIELONE ZESPOŁY]). Praca nad strategią to wieloetapowy i złożony proces, do którego od samego początku warto zaprosić cały zespół i wspólnie ustalać, jakie są możliwości przeprowadzenia zakładanych zmian (zobacz: POLITYKA INSTYTUCJI).

Weronika Zalewska, Untitled (Sprouting of community), mixed media, 2021
This may also interest you